Xin giới thiệu địa điểm quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xin cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, giới thiệu địa điểm quy hoạch theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt tại Hà Nội.

Kiến thức của bạn

     Xin cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, giới thiệu địa điểm quy hoạch theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt tại Hà Nội.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Công văn 2218/QHKT của Sở quy hoạch kiến trúc UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn về cung cấp thông tin quy hoạch, thông tin chỉ giới đường đỏ, giới thiệu địa điểm quy hoạch.
Nội dung kiến thức quy định về giới thiệu địa điểm quy hoạch

     1. Cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ
     Tổ chức cá nhân có nhu cầu trả lời bằng văn bản về cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ cần chuẩn bị các tài liệu như sau:

     – Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch 

Văn bản đề nghị (theo mẫu của Sở quy hoạch – kiến trúc);
Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất hoặc bản đồ hiện trạng khu đất;
Giấy tờ hợp pháp hợp lệ về sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất;…); trường hợp không có phải có giải trình về nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận của chính quyền địa phương;
Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);
     – Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ (hoặc cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ):

  • Văn bản đề nghị (theo mẫu của Sở quy hoạch – kiến trúc);
  • Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (hoặc 1/200);
  • Giấy tờ hợp pháp hợp lệ về sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất;…); trường hợp không có phải có giải trình về nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận của chính quyền địa phương;
  • Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);

     Lưu ý:

Tổ chức cử người đến nộp hồ sơ cần có giấy giới thiệu, trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ cần có giấy ủy quyền hợp lệ;
Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình cần nộp bổ sung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền theo quy định;
Các giấy tờ về sử dụng đất; văn bản có liên quan cần mang kèm bản chính để đối chiếu hoặc mang kèm bản sao có chứng thực hợp lệ.


     2. Giới thiệu địa điểm quy hoạch
     Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về giới thiệu địa điểm quy hoạch cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Văn bản đề nghị (theo mẫu của Sở quy hoạch – kiến trúc) trong đó có nội dung giải trình về ý định đầu tư: Phương án địa điểm, quy mô sử dụng đất, nội dung đầu tư công trình;
Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất do Nhà đầu tư đề xuất địa điểm xây dựng (Có đóng dấu xác nhận);
Kế hoạch hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách;
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách;
Xác nhận của cơ quan chủ quản cấp Bộ cho phép chuẩn bị đầu tư, nếu là các tỉnh ngoài Hà Nội phải có văn bản của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư tại thành phố Hà Nội đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do chủ đầu tư là đơn vị thuộc cơ quan Trung ương quản lý.
     Lưu ý:

Tổ chức cử người đến nộp hồ sơ cần có giấy giới thiệu;
Đối với hồ sơ đề nghị giới thiệu địa điểm xây dựng Khu nhà ở hoặc Khu đô thị mới phải có văn bản của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở hoặc hạ tầng kỹ thuật hoặc phát triển khu đô thị mới;
Trường hợp là đất dãn dân, xây dựng nhà ở nông thôn phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện nơi có địa điểm xây dựng.
Các văn bản liên quan nộp bản sao có chứng thực hợp lệ.
     Thời gian giải quyết: Sở quy hoạch – kiến trúc có văn bản trả lời về thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, địa điểm quy hoạch trong thời gian không quá 10 ngày làm việc (với yêu cầu cung cấp cả thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ, thời gian trả lời không quá 15 ngày làm việc).

Các tin khác

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị quyết số 57/2017 NQ-HĐND

Bồi thường công trình hạ tầng xã hội tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường công trình hạ tầng xã hội tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất Bồi thường công trình hạ tầng xã hội tại Hậu Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tá

Bảo vệ quyền khi đất nông nghiệp bị chiếm dụng theo quy định của luật đất đai

Bảo vệ quyền khi đất nông nghiệp bị chiếm dụng theo quy định của luật đất đai Năm 2012, gia đình tôi có cho 1 gia đình khác thuê đất ruộng (đất nông nghiệp) với thời hạn là 6 năm bằng Hợp đồng viết tay giữa 2 gia đình. Đến nay, đã hết hạn hợp đồng nhưng gia đình thuê đất không chịu trả lại, muốn chiếm dụng. Tôi nhờ Công ty tư vấn giúp tôi hướng giải quyết để gia đình tôi lấy lại ruộng (Viết đơn gì và gửi đến cơ...